banner c1 plt3
plt1

Tegevusvaldkonnad

 • arhitektuur-ehituslik projekteerimine
 • erialased konsultatsioonid
 • sisekujundus
 • projekti ekspertiis
 • aiakujundus
 • projekti juhtimine
 • äriplaanide koostamine

Projekteerimise objektid

 • planeerimiskavandid
 • tööstushooned
 • ühiskondlikud hooned
 • elamud
 • eriotstarbelised hooned ja rajatised

Enne hoone mahulise osa jooniste valmimist tuleb koostada vajalik dokumentatsioon.

Iga konkreetne olukord tingib oma valiku.

 • tellime projekteerimistingimused (vajadusel tellime eelnevalt detailplaneeringu);
 • tellime tehnilised tingimused;
 • tellime geodeetilise mõõdistustöö ja geoloogilised uuringud

Büroos valmib projekti arhitektuurne osa, mida alustame eskiisprojektist. Eskiisprojektiga anname arhitektuurse kontseptsiooni ja hoone logistilise lahenduse.

Ehitusloa saamiseks koostame eelprojekti.

Ehitusjoonised anname põhiprojektis, vajadusel ka tööprojektis.
Vajadusel tellime alltöövõtuna konstruktiivse osa ja vajalikud eriosadeprojektid (vee, kanalisatsiooni, kütte, ventilatsiooni, elektri, nõrkvoolu jt vajalikud osad).
Meie büroo kaudu saad tellida ehitusloa,mis on aluseks kasutusloa saamisel.

Olemasoleva hoone seadustamiseks ja kasutusloa saamiseks koostame mõõdistusprojekti. Sellega kaasneb projekteerimine ehitise vastavusse viimiseks kehtivate projekteerimisnormidega.